مسابقات فوتسال نظام صنفی رایانه ای تهران , جام انفورماتیک ( پاییز 97 )