امنیت دنیای جدید دیجیتالی با اعتماد صفر(Zero Trust) : هایک ویژن مقاله سفید فناوری را منتشر کرده است

هایک ویژن مقاله سفید فناوری را منتشر کرده است – امنیت جدید دنیای دیجیتالی

امنیت دنیای جدید دیجیتالی با اعتماد صفر(Zero Trust) : هایک ویژن مقاله سفید فناوری را منتشر کرده است گزارش اجمالی اعتماد صفر برای رسیدگ...

ادامه مطلب

کابل‌های گرین UTP سری e شرکت اکوئیپ چه قابلیت‌هایی دارند؟

کابل‌های گرین UTP سری e شرکت اکوئیپ چه قابلیت‌هایی دارند؟ برای شناخت کابل‌های گرین UTP سری e شرکت اکوئیپ باید اول بدانیم که اکوئیپ شرک...

ادامه مطلب

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ برای اطلاع از میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعدا...

ادامه مطلب