‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش چهارم)

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش چهارم) اگر همه رک‌ها توان مصرفی یکسانی داشته باشند، تعیی...

ادامه مطلب

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش سوم)

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش سوم)

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش سوم) اگر به خاطر داشته باشید در مطالب مختلفی که پیرامون ...

ادامه مطلب

خانه‌های هوشمند از چه مولفه‌هایی ساخته شده‌اند؟

خانه‌های هوشمند از چه مولفه‌هایی ساخته شده‌اند؟

خانه‌های هوشمند از چه مولفه‌هایی ساخته شده‌اند؟ هوشمندسازی ساختمان‌ها و خانه‌ها یکی از مفاهیم نسبتا نوظهور برای برخی از کاربران است، زی...

ادامه مطلب

چگونه می‌توانیم از شبکه بی‌سیم محافظت کنیم؟

چگونه می‌توانیم از شبکه بی‌سیم محافظت کنیم؟

چگونه می‌توانیم از شبکه بی‌سیم محافظت کنیم؟ بهترین راهکاری که پیش روی شما قرار دارد به‌کارگیری یک الگوی رمزنگاری ایمن است. در دنیای شب...

ادامه مطلب

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش دوم)

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش دوم) در مطلب قبل مبحثی تحت عنوان محاسبه میزان توان مصرف...

ادامه مطلب

شناخت NASهای کیونپ

شناخت فناوری‌های استفاده شده در NASهای کیونپ (بخش دوم)

شناخت فناوری‌های استفاده شده در NASهای کیونپ (بخش دوم) در مطلب قبل، مبحثی تحت عنوان آشنایی با فناوری‌های پر کاربرد به کار گرفته شده در ...

ادامه مطلب

NASهای کیونپ

شناخت فناوری‌های استفاده شده در NASهای کیونپ (بخش سوم)

شناخت فناوری‌های استفاده شده در NASهای کیونپ (بخش سوم) تولیدکنندگان مختلفی در صنعت ساخت تجهیزات ذخیره‌ساز تحت شبکه به فعالیت اشتغال دا...

ادامه مطلب