توان مصرفی یک مرکز داده

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش چهارم)

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش چهارم) اگر همه رک‌ها توان مصرفی یکسانی داشته باشند، تعی...

ادامه مطلب

توان مصرفی یک مرکز داده

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش سوم)

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ (بخش سوم) اگر به خاطر داشته باشید در مطالب مختلفی که پیرامون...

ادامه مطلب

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟

‌چگونه میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعداد رک‌ها محاسبه کنیم؟ برای اطلاع از میزان توان مصرفی یک مرکز داده را بر مبنای تعدا...

ادامه مطلب

‌مکانیزم سرمایش رک

معماری ‌مکانیزم سرمایش رک بسته چیست و چگونه کار می‌کند؟

معماری ‌مکانیزم سرمایش رک بسته چیست و چگونه کار می‌کند؟ برای دانستن نحوه کار ‌مکانیزم سرمایش رک باید بدانیم که در معماری سرمایش رک بست...

ادامه مطلب