دانلود Firmwares های هایک ویژن

Download:

Baseline Firmware_IPC_EN_V5.5.60_180514 (5xx6,5xx5)

:Support Models

DS-2CD5046G0-(A)(P)
DS-2CD5065G0-(A)(P)
DS-2CD5085G0-(A)(P)
DS-2CD5126G0-IZS(2.8-12mm)
DS-2CD5146G0-IZS(2.8-12mm)
DS-2CD5165G0-IZS(2.8-12mm)
DS-2CD5185G0-IZS(2.8-12mm)
DS-2CD5526G0-IZ(H)S(2.8-12mm)(8-32mm)
DS-2CD5546G0-IZ(H)S(2.8-12mm)
DS-2CD5565G0-IZ(H)S(2.8-12mm)
DS-2CD5585G0-IZ(H)S(2.8-12mm),
DS-2CD5A26G0-IZ(H)S(2.8-12mm)(8-32mm)
DS-2CD5A46G0-IZ(H)S(2.8-12mm)
DS-2CD5A65G0-IZ(H)S(2.8-12mm)
DS-2CD5A85G0-IZ(H)S(2.8-12mm)

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.5.60_180514

:Support Models

DS-2CD3025G0-I
DS-2CD3045G0-I
DS-2CD3085G0-I
DS-2CD3125G0-I(S)
DS-2CD3145G0-I(S)
DS-2CD3185G0-I(S)
DS-2CD3325G0-I
DS-2CD3345G0-I
DS-2CD3525G0-IS
DS-2CD3625G0-IZS
DS-2CD3645G0-IZS
DS-2CD3725G0-IZS
DS-2CD3745G0-IZS
DS-2CD3H25G0-IZS
DS-2CD3H45G0-IZS
DS-2CD3023G0-I
DS-2CD3043G0-I
DS-2CD3063G0-I
DS-2CD3083G0-I
DS-2CD3123G0-I(S)
DS-2CD3143G0-I(S)
DS-2CD3163G0-I(S)
DS-2CD3183G0-I(S)
DS-2CD3323G0-I
DS-2CD3343G0-I
DS-2CD3363G0-I
DS-2CD3383G0-I
DS-2CD3523G0-I(S)
DS-2CD3543G0-I(S)
DS-2CD3563G0-I(S)
DS-2CD3623G0-IZS
DS-2CD3643G0-IZS
DS-2CD3663G0-IZS
DS-2CD3683G0-IZS
DS-2CD3723G0-IZS
DS-2CD3743G0-IZS
DS-2CD3763G0-IZS
DS-2CD3783G0-IZS
DS-2CD3H23G0-IZS
DS-2CD3H43G0-IZS
DS-2CD3H63G0-IZS
DS-2CD3H83G0-IZS

Download:

Firmware_Thermal_IPHC_H3_EN_STD_5.5.0_180411 (for 26XX, 28XX)

:Support Models

 • DS-2TD2615-7/10
 • DS-2TD2636-10/15
 • DS-2TD2836-25/50
 • DS-2TD2866-25/50

Download:

Firmware_Thermal_IPHC_H1_EN_STD_5.5.0_180411 (for 21XX, 23XX, 24XX)

:Support Models

 • DS-2TD2136-7/10/15/25/35
 • DS-2TD2136T-10/15/25
 • DS-2TD2166-7/15/25/35
 • DS-2TD2166T-15/25
 • DS-2TD2336-50/75/100
 • DS-2TD2366-50/75/100
 • DS-2TD2466-25/50Y

Download:

Firmware_DVR(73_81_9000HUHI-Fx/N)_ML_STD_V3.4.88 build 180207

:Support Models

 • DS-7304HUHI-F4/N
 • DS-7308HUHI-F4/N
 • DS-7316HUHI-F4/N
 • DS-8104HUHI-F8/N
 • DS-8108HUHI-F8/N
 • DS-8116HUHI-F8/N
 • DS-9004HUHI-F8/N
 • DS-9008HUHI-F8/N
 • DS-9016HUHI-F8/N
 • DS-9008HUHI-F16/N
 • DS-9016HUHI-F16/N

Download:

Firmware_DVR(7172738100HQHI-FN_727600HUHI-FN)_ML_STD_V3.4.88 build 180131

:Support Models

DS-7104HQHI-F1/N
DS-7108HQHI-F1/N
DS-7116HQHI-F1/N
DS-7204HQHI-F1/N
DS-7208HQHI-F1/N
DS-7208HQHI-F2/N
DS-7216HQHI-F1/N
DS-7216HQHI-F2/N
DS-7304HQHI-F4/N
DS-7308HQHI-F4/N
DS-7316HQHI-F4/N
DS-8104HQHI-F8/N
DS-8108HQHI-F8/N
DS-8116HQHI-F8/N
DS-7204HUHI-F1/N
DS-7208HUHI-F1/N
DS-7204HUHI-F2/N
DS-7208HUHI-F2/N
DS-7216HUHI-F2/N
DS-7604HUHI-F1/N
DS-7608HUHI-F2/N
DS-7216HUHI-F2/N

Download:

Firmware_DVR(71_7216HGHI-Fx(/N))_ML_STD_V3.4.88 build 180131

:Support Models

 • DS-7116HGHI-F1/N
 • DS-72016HGHI-F1/N
 • DS-7116GHI-F1
 • DS-7216HGHI-F1
 • DS-7216HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(71_7208HGHI-Fx(/N))_ML_STD_V3.4.88 build 180131

:Support Models

 • DS-7108HGHI-F1/N
 • DS-7208HGHI-F1/N
 • DS-7108HGHI-F1
 • DS-7208HGHI-F1
 • DS-7208HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(71_7204HGHI-Fx(/N))_ML_STD_V3.4.88 build 180131

:Support Models

 • DS-7104HGHI-F1/N
 • DS-7204HGHI-F1/N
 • DS-7104HGHI-F1
 • DS-7204HGHI-F1

Download:

Firmware_NVR(-I series)_ML_STD_V4.1.10_171107

:Support Models

 • NVR 4.0 New Flat Design
 • Graceful Composing
 • New color theme & concise icon
 • which refresh the visual
 • Faster Access Speed
 • Clearer Menu Structure
 • Simpler Interaction Design
 • which brings you harmonized user

Download:

Firmware_NVR(-Super I series)_ML_STD_V4.1.10_171107

:Support Models

 • NVR 4.0 New Flat Design
 • Graceful Composing
 • New color theme & concise icon
 • which refresh the visual
 •  Faster Access Speed
 • Clearer Menu Structure
 • Simpler Interaction Design
 • which brings you harmonized user

Download:

Firmware_NVR(iDS-9632NXI-I8/16S)_EN_STD_V4.1.03_180103

:Support Models

 • NVR 4.0 New Flat Design
 • Graceful Composing
 • New color theme & concise icon
 •  which refresh the visual
 •  Faster Access Speed
 • Clearer Menu Structure
 • Simpler Interaction Design
 • which brings you harmonized user

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.5.0_170914(4XX6,mobile, anti-corrosion, Explosion-proof, 20x)

:Support Models

 • DS-2CD4XX6FWD
 • DS-2CD65X2
 • DS-2XM6XX2
 • DS-2CD6626B-IZHS(R)
 • DS-2XC61X2
 • DS-2XE6XX2
 • DS-2CD4A24FWD-IZ(H)(S) (T)(4.7~94mm)

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.5.0_170725(2XX2(F)WD, 2X52(F), 64X4, XM66X2)

:Support Models

 • DS-2CD2XX2(F)WD
 • DS-2CD2X52(F)
 • DS-2CD6414FWD(-10,-20,-30)
 • DS-2CD6424FWD(-10,-20,-30)
 • DS-2XM6612(D)FWD-I
 • DS-2XM6622(D)FWD-I

Download:

Baseline Firmware_NVR(-K2/K4 series)_ML_STD_V3.4.92 170228

:Support Models

 • DS-7608/7616NI-K2/8P(16P)
 • DS-7716/7732NI-K4
 • DS-7716/7732NI-K4/16P

Download:

Firmware_NVR(-I series)_ML_STD_V3.4.92 170228

:Support Models

 • DS-7608NI-I2
 • DS-7608NI-I2/8P
 • DS-7616NI-I2
 • DS-7616NI-I2/16P
 • DS-77xxNI-I4
 • DS-77xxNI-I4/16P
 • DS-9632/64NI-I8
 • DS-9632/64NI-I16

Download:

Firmware_NVR (76/77NI-E)_ML_STD_V3.4.92_170228

:Support Models

 • DS-76xxNI-E1
 • DS-76xxNI-E1/xP
 • DS-76xxNI-E1/xN
 • DS-76xxNI-E2
 • DS-76xxNI-E2/xP
 • DS-76xxNI-E2/xN
 • DS-77xxNI-E4
 • DS-77xxNI-E4/xP

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5_170302 (40X5(B))

Support Models:

 • DS-2CD4025FWD-(A)(P)
 • DS-2CD4035F(WD)-(A)(P)
 • DS-2CD4065F-(A)(P)
 • DS-2CD4085F-(A)(P)
 • DS-2CD40C5F-(A)(P)
 • DS-2CD4035FWDE-(H)(IR5)(IRA)(HIR5)(HIRA)
 • DS-2CD4065FE-(H)(IR5)(IRA)(HIR5)(HIRA)
 • DS-2CD4085FE-(H)(IR5)(IRA)(HIR5)(HIRA)

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5_170302 (40X5,4AX5,41X5,45X5,46X5)

Support Models:

 • DS-2CD4A25FWD-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4125FWD-IZ
 • DS-2CD4525FWD-IZ(H)
 • DS-2CD4625F(WD)-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4A35F(WD)-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4135F(WD)-IZ
 • DS-2CD4535F(WD)-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4635F(WD)-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4A65F-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4165F-IZ
 • DS-2CD4565F-IZ(H)
 • DS-2CD4665F-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4A85F-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4185F-IZ
 • DS-2CD4585F-IZ(H)
 • DS-2CD4685F-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4AC5F-IZ(H)(S)
 • DS-2CD41C5F-IZ
 • DS-2CD45C5F-IZ(H)
 • DS-2CD46C5F-IZ(H)(S)

:Download

Firmware_IPC_ML_V5.4.5_170228 (4X26)

:Support Models

DS-2CD4A26FWD-IZ(H)(S)
DS-2CD4026FWD-(A)(P)
DS-2CD4126FWD-IZ
DS-2CD4526FWD-IZ(H)(M)
DS-2CD4626FWD-IZ(H)(S)
DS-2CD4826FWD-I(N)Z(H)(S)(8-96mm)

Download:

 Firmware_IPC_ML_V5.4.5_170222 (4BX6,4CX6,4DX6)

:Support Models

 • DS-2CD4B16FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4B26FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4B36FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4C16FWD-(A)(P)
 • DS-2CD4C26FWD-(A)(P)
 • DS-2CD4C36FWD-(A)(P)
 • DS-2CD4D16FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4D26FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4D36FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4A26EFWD-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4026EFWD
 • DS-2CD4126EFWD-IZ
 • DS-2CD4A24FWD-IZ(H)(S)(4.7-94mm)(B)

Download:

Firmware_DVR(73_81_90HU)_ML_STD_V3.4.81_Build170227

:Support Models

 • DS-73XXHUHI-F4/N
 • DS-81XXHUHI-F8/N
 • DS-90XXHUHI-F8/N
 • DS-90XXHUHI-F16/N

Download:

Firmware_DVR(HQ_FN_7276HU_FN)_ML_STD_V3.4.81_Build170227

:Support Models

 • DS-71XXHQHI-F1/N
 • DS-72XXHQHI-F1/N
 • DS-72XXHQHI-F2/N
 • DS-72XXHUHI-F1/N
 • DS-72XXHUHI-F2/N
 • DS-73XXHQHI-F4/N
 • DS-81XXHQHI-F8/N
 • DS-76XXHUHI-F/N

Download:

Firmware_DVR(SH series)_ML_3.3.4_170220

:Support Models

 • DS-7104(8)HGHI-SH
 • DS-7104HQHI-SH
 • DS-7204(8)HQHI-E1
 • DS-7208(16)HQHI-E2
 • DS-7204(8)(16)HGHI-SH
 • DS-7204(8)(16)HQHI-SH
 • DS-7304(8)(16)(24)(32)HGHI-SH
 • DS-7304(8)(16)HQHI-SH
 • DS-8104(8)(16)(24)(32)HGHI-SH
 • DS-8104(8)(16)HQHI-SH
 • DS-9004(8)(16)HQHI-SH

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5_170228 (4XX2,4XX4)

:Support Models

 • DS-2CD4A24FWD-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4012F(WD)-(A)(P)(W)
 • DS-2CD4024F(WD)-(A)(P)(W)
 • DS-2CD4032F(WD)-(A)(P)(W)
 • DS-2CD4112F(WD)-(I)(Z)(M)
 • DS-2CD4124F(WD)-(I)(Z)(M)
 • DS-2CD4132FWD-(I)(Z)(M)
 • DS-2CD4212F(WD)-I(Z)(H)(S)
 • DS-2CD4224F-I(Z)(H)(S)
 • DS-2CD4232FWD-I(Z)(H)(S)
 • DS-2CD4312F(WD)-(I)(Z)(H)(S)(PT)
 • DS-2CD4324F(WD)-(I)(Z)(H)(S)(PT)
 • DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)(PT)
 • DS-2CD4524FWD-I(Z)(H)(M)
 • DS-2CD4624FWD-IZ(H)(S)

Download:

Firmware_IPC_ML_5.4.5_170124(2XX5FWD)

Support Models:

 • DS-2CD2025FWD-I
 • DS-2CD2025FHWD-I
 • DS-2CD2035FWD-I
 • DS-2CD2055FWD-I
 • DS-2CD2085FWD-I
 • DS-2CD2125FWD-I(S)
 • DS-2CD2125FHWD-I
 • DS-2CD2125FWD-IM
 • DS-2CD2135FWD-I(S)
 • DS-2CD2155FWD-I(S)
 • DS-2CD2185FWD-I
 • DS-2CD2325FWD-I
 • DS-2CD2325FHWD-I
 • DS-2CD2335FWD-I
 • DS-2CD2355FWD-I
 • DS-2CD2385FWD-I
 • DS-2CD2T25FWD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T25FHWD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T35FWD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T55FWD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T85FWD-I3/I5/I8

:Download

Firmware_IPC_ML_5.4.5_170216 (29X5FWD)

:Support Models

DS-2CD2935FWD-I
DS-2CD2935FWD-IS
DS-2CD2955FWD-I
DS-2CD2955FWD-IS

Download:

Firmware_DVR(8_16-ch of HUHI-F_S)_ML_STD_V3.4.90_Build170205

:Support Models

 • ۷۲۰۸HUHI-F1/S
 • ۷۲۰۸HUHI-F2/S
 • ۷۲۱۶HUHI-F2/S

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5 170123 (2XX2)

:Support Models

 • DS-2CD2012-I
 • DS-2CD2012F-I(W)
 • DS-2CD2022-I
 • DS-2CD2022F-I(W)
 • DS-2CD2032-I
 • DS-2CD2032F-I(W)
 • DS-2CD2112-(I)
 • DS-2CD2112F-I(W)(S)
 • DS-2CD2122F-I(W)
 • DS-2CD2132-(I)
 • DS-2CD2132F-I(W)(S)
 • DS-2CD2212-I5
 • DS-2CD2232-I5
 • DS-2CD2312-I
 • DS-2CD2332-I
 • DS-2CD2412F-I(W)
 • DS-2CD2422F-I(W)
 • DS-2CD2432F-I(W)
 • DS-2CD2512F-IB
 • DS-2CD2532F-I(W)(S)
 • DS-2CD2612F-I(S)
 • DS-2CD2622F-I(S)
 • DS-2CD2632F-I(S)
 • DS-2CD2712F-I(S)
 • DS-2CD2722F-I(S)
 • DS-2CD2732F-I(S)
 • DS-2CD2T12-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T22-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T32-I3/I5/I8

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5 170124 (2XX0)

Support Models:

 • DS-2CD2010-I
 • DS-2CD2110-I
 • DS-2CD2210-I3/I5
 • DS-2CD2310-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2810F
 • DS-2CD2510F
 • DS-2CD2610F-I(S)
 • DS-2CD2710F-I(S)
 • DS-2CD2220-I3/I5
 • DS-2CD2320-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2620F-I(S)
 • DS-2CD2720F-I(S)
 • DS-2CD2820F
 • DS-2CD2C10F-I(W)
 • DS-2CD2D14WD
 • DS-2CD2Q10FD-IW
 • DS-2CD2014WD-I
 • DS-2CD2114WD-I
 • DS-2CD2520F
 • DS-2CD2020-I
 • DS-2CD2120-I
 • DS-2CD2420-I
 • DS-2CD2A10F-I
 • DS-2CD2512F-IB
 • DS-2CD1010-I
 • DS-2CD1110-I
 • DS-2CD1410FD-IW
 • DS-2CD2110F-I(W)(S)
 • DS-2CD2120F-I(W)(S)
 • DS-2CD2T10-I3(I5)
 • DS-2CD2T20-I3(I5)

:Download

Firmware_IPC_ML_V5.4.5 170124(2X12FWD,2X22FWD,2X42FWD,2X52F)

:Support Models

DS-2CD2F12F-I(W)(S)Z
DS-2CD2412FWD-IW
DS-2CD2F22FWD-I(W)(S)
DS-2CD2T22FWD-I3/I5/I8
DS-2CD2022WD-I
DS-2CD2122FWD-I(W)(S)
DS-2CD2322WD-I
DS-2CD2422FWD-IW
DS-2CD2522FWD-I(W)(S)
DS-2CD2622FWD-I(Z)(S)
DS-2CD2722FWD-I(Z)(S)
DS-2CD2F42FWD-I(W)(S)
DS-2CD2T42WD-I3/I5/I8
DS-2CD2042WD-I
DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
DS-2CD2342WD-I
DS-2CD2442FWD-IW
DS-2CD2542FWD-I(W)(S)
DS-2CD2642FWD-I(Z)(S)
DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)
DS-2CD2F52F-I(S)
DS-2CD2T52-I3/I5/I8
DS-2CD2052-I
DS-2CD2152F-I(S)
DS-2CD2352-I
DS-2CD2452F-IW
DS-2CD2552F-I(S)
DS-2CD2652F-I(Z)(S)
DS-2CD2752F-I(Z)(S)

Download:

Firmware_DVR(738190HUHI_ML_STD_V3.4.80_161217

:Support Models

 • DS-73XXHUHI-F4/N
 • DS-81XXHUHI-F8/N
 • DS-90XXHUHI-F8/N
 • DS-90XXHUHI-F16/N

Download:

Firmware_DVR(HQHI__7276HUHI)_ML_STD_V3.4.80_161217

:Support Models

 • DS-71XXHQHI-F1/N
 • DS-72XXHQHI-F1/N
 • DS-72XXHQHI-F2/N
 • DS-72XXHUHI-F1/N
 • DS-72XXHUHI-F2/N
 • DS-73XXHQHI-F4/N
 • DS-81XXHQHI-F8/N
 • DS-76XXHUHI-F/N

Download:

Firmware_DVR(16-ch of HGHI-F)_ML_STD_V3.4.80_161217

:Support Models

 • DS-7116HGHI-F1
 • DS-7216HGHI-F1
 • DS-7216HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(8-ch of HGHI-F)_ML_STD_V3.4.80_161217

:Support Models

 • DS-7108HGHI-F1
 • DS-7208HGHI-F1
 • DS-7208HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(4-ch of HGHI-F)_ML_STD_V3.4.80_161217

:Support Models

 • DS-7104HGHI-F1
 • DS-7204HGHI-F1
 • DS-7204HGHI-F2

Download:

Firmware_NVR(-K2/K4 series)_ML_STD_V3.4.90 160926

:Support Models

 • DS-7608/7616NI-K2
 • DS-7608/7616NI-K2/8P(16P)
 • DS-7716/7732NI-K4
 • DS-7716/7732NI-K4/16P

Download:

Firmware_NVR (76/77NI-E)_ML_STD_V3.4.90_161008

:Support Models

 • DS-76xxNI-E1
 • DS-76xxNI-E1/xP
 • DS-76xxNI-E1/xN
 • DS-76xxNI-E2
 • DS-76xxNI-E2/xP
 • DS-76xxNI-E2/xN
 • DS-77xxNI-E4
 • DS-77xxNI-E4/xP

Download:

Firmware_NVR(-I series)_ML_STD_V3.4.90 160926

:Support Models

 • DS-7608NI-I2
 • DS-7608NI-I2/8P
 • DS-7616NI-I2
 • DS-7616NI-I2/16P
 • DS-77xxNI-I4
 • DS-77xxNI-I4/16P
 • DS-9632/64NI-I8
 • DS-9632/64NI-I16

Download:

Firmware_IPC_En_V5.3.6 151105 (2X22WD, 2X42WD)

:Support Models

 • DS-2CD2T42WD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2742FWD-I(Z)S
 • DS-2CD2642FWD-I(Z)S
 • DS-2CD2542FWD-(I)(W)(S)
 • DS-2CD2342WD-I
 • DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2042WD-I
 • DS-2CD2F42FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2T22WD- I3/I5/I8
 • DS-2CD2722FWD-I(Z)S
 • DS-2CD2622FWD-I(Z)S
 • DS-2CD2522FWD-(I)(W)(S)
 • DS-2CD2322WD-I
 • DS-2CD2122FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2122FWD-I(W)(S) (C)
 • DS-2CD2022WD-I
 • DS-2CD2F22FWD-I(W)(S)

Download:

Firmware_NVR (76/77/86NI-E)_En_V3.4.0_150929

:Support Models

 • DS-7600NI-E1
 • DS-7600NI-E2
 • DS-7600NI-E1/N(P)
 • DS-7600NI-E2/N(P)
 • DS-7700NI-E4
 • DS-7700NI-E4/N(P)
 • DS-8608/16/32NI-E8

Download:

Firmware_NVR(-I series)_En_STD_V3.3.6 150828

:Support Models

 • DS-9600NI-I8
 • DS-7700NI-I4
 • DS-7600NI-I2

Download:

Firmware_IPC_En_V5.3.3 150630(2 Series WDR models)

:Support Models

 • DS-2CD2022WD-I
 • DS-2CD2042WD-I
 • DS-2CD2122FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2322WD-I
 • DS-2CD2342WD-I
 • DS-2CD2522FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2542FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2622FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2642FWD-I(Z)(S)
 • DS-2CD2722FWD-I(Z)(S)
 • DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)
 • DS-2F12F-I(W)(S)Z
 • DS-2CD2F22FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2F42FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2T22WD-I
 • DS-2CD2T42WD-I

Download:

Firmware_DS-71_7216HGHI-Ex_ML_V3.1.6build150427

:Support Models

 • DS-7116HGHI-E1
 • DS-7216HGHI-E1
 • DS-7216HGHI-E2

Download:

Firmware_DS-71_7208HGHI-Ex_ML_V3.1.6build150427

:Support Models

 • DS-7108HGHI-E1
 • DS-7208HGHI-E1
 • DS-7208HGHI-E2

Download:

Firmware_IPC_En_V5.3.0 150513 (2XX0)

:Support Models

 • DS-2CD2010-I
 • DS-2CD2110-I
 • DS-2CD2210-I3/I5
 • DS-2CD2310-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2810F
 • DS-2CD2510F
 • DS-2CD2610F-I(S)
 • DS-2CD2710F-I(S)
 • DS-2CD2220-I3/I5
 • DS-2CD2320-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2620F-I(S)
 • DS-2CD2720F-I(S)
 • DS-2CD2820F
 • DS-2CD2C10F-I(W)
 • DS-2CD2D14WD
 • DS-2CD2Q10FD-IW
 • DS-2CD2014WD-I
 • DS-2CD2114WD-I
 • DS-2CD2520F
 • DS-2CD2020-I
 • DS-2CD2120-I
 • DS-2CD2420-I
 • DS-2CD2A10F-I
 • DS-2CD2512F-IB
 • DS-2CD1010-I
 • DS-2CD1110-I
 • DS-2CD1410FD-IW
 • DS-2CD2110F-I(W)(S)
 • DS-2CD2120F-I(W)(S)
 • DS-2CD2T10-I3(I5)
 • DS-2CD2T20-I3(I5)

Download:

Firmware_IPC_En_V5.3.0 150513 (2XX2)

:Support Models

 • DS-2CD2012-I
 • DS-2CD2032-I
 • DS-2CD2112-I
 • DS-2CD2132-I
 • DS-2CD2212-I3/I5
 • DS-2CD2232-I3/I5
 • DS-2CD2312-I
 • DS-2CD2332-I
 • DS-2CD2412F-I(W)
 • DS-2CD2432F-I(W)
 • DS-2CD2512F-I(S)(W)
 • DS-2CD2532F-I(S)
 • DS-2CD2612F-I(S)
 • DS-2CD2632F-I(S)
 • DS-2CD2712F-I(S)
 • DS-2CD2732F-I(S)
 • DS-2CD2022-I
 • DS-2CD2112F-I(W)(S)
 • DS-2CD2122F-I(W)(S)
 • DS-2CD2132F-I(W)(S)
 • DS-2CD2422F-I(W)
 • DS-2CD2522F-I(W)
 • DS-2CD2622F-I(S)
 • DS-2CD2722F-I(S)
 • DS-2CD2T12-I3(I5)
 • DS-2CD2T22-I3(I5)
 • DS-2CD2T32-I3(I5)

Download:

Firmware_DVR (DS-72 73 81 HFHI-ST SL SE)_ML_STD_V3.0.1_build150429

:Support Models

 • DS-7204HFHI-SL
 • DS-7204HFHI-SE
 • DS-7204HFHI-ST
 • DS-7208HFHI-SL
 • DS-7208HFHI-SE
 • DS-7208HFHI-ST
 • DS-7304HFHI-SL
 • DS-7304HFHI-ST
 • DS-7308HFHI-SL
 • DS-7308HFHI-ST
 • DS-7316HFHI-SL
 • DS-7316HFHI-ST
 • DS-8104HFHI-SL
 • DS-8104HFHI-ST
 • DS-8108HFHI-SL
 • DS-8108HFHI-ST
 • DS-8116HFHI-SL
 • DS-8116HFHI-ST

Download:

Firmware_NVR (DS-7616NI-SN)_En_STD_V3.0.13build150420

 :Support Models

 • DS-7616NI-SN
 • DS-7616NI-SN/N
 • DS-7616NI-SN/P

Download:

Firmware_CVR_V2.3.2

 :Support Models

 • CVR V2.3.2-6 has been released, the version is suitable for all CVR product line. The major newand optimized

Download:

Firmware_DS-71_72_73_80_81_9000HQHI(HGHI)-SH_ML_V3.3.2build151123

 :Support Models

 • DS-7100HGHI-SH
 • DS-7100HQHI-SH
 • DS-7200HGHI-SH
 • DS-7200HQHI-SH
 • DS-7300HGHI-SH
 • DS-7300HQHI-SH
 • DS-8100HGHI-SH
 • DS-8100HQHI-SH
 • DS-8000HQHI-SH
 • DS-90000HQHI-SH

Download:

Firmware_IPD_En_V5.3.2 150519

 :Support Models

 • DS-2DF8336IV-AEL(W)
 • DS-2DF6336V-AEL
 • DS-2DF8236IV-AEL(W)
 • DS-2DF6236V-AEL

Download:

Firmware_DS-76 77 86 96NI-ST XT RT SP_EN_STD_V3.4.0_150929

 :Support Models

 • DS-7600NI-SP
 • DS-7600NI-ST
 • DS-7700NI-SP
 • DS-7700NI-ST
 • DS-8600NI-ST
 • DS-9600NI-ST
 • DS-9600NI-RT
 • DS-9600NI-XT

Download:

Firmware_NVR (76/77/86NI-E)_En_V3.3.1_build150422

 :Support Models

 • DS-7600NI-E1
 • DS-7600NI-E2
 • DS-7600NI-E1/N(P)
 • DS-7600NI-E2/N(P)
 • DS-7700NI-E4
 • DS-7700NI-E4/N(P)
 • DS-8608/16/32NI-E8

Download:

Firmware_DVR (DS-80 81 90 91 92HFI-ST HWI-ST)_EN_STD_V3.3.1_150423

 :Support Models

 • DS-7208HWI-SV
 • DS-7216HWI-SV
 • DS-8004HFI-ST
 • DS-8004HWI-ST
 • DS-8008HFI-ST
 • DS-8008HWI-ST
 • DS-8016HFI-ST
 • DS-8016HWI-ST
 • DS-8104HFI-ST
 • DS-8104HWI-ST
 • DS-8108HFI-ST
 • DS-8108HWI-ST
 • DS-8116HFI-ST
 • DS-8116HWI-ST
 • DS-9004HFI-ST
 • DS-9004HWI-ST
 • DS-9004HFI-RT
 • DS-9008HFI-ST
 • DS-9008HWI-ST
 • DS-9008HFI-RT
 • DS-9016HFI-ST
 • DS-9016HWI-ST
 • DS-9016HFI-RT
 • DS-9016HFI-XT
 • DS-9104HFI-ST
 • DS-9104HWI-ST
 • DS-9104HFI-RT
 • DS-9108HFI-ST
 • DS-9108HWI-ST
 • DS-9108HFI-RT
 • DS-9116HFI-ST
 • DS-9116HWI-ST
 • DS-9116HFI-RT
 • DS-9116HFI-XT
 • DS-9204HWI-ST
 • DS-9208HWI-ST
 • DS-9216HWI-ST

Download:

Firmware_DS-76 77 85 86 95 96NI-ST XT RT SP_EN_STD_V3.3.1_150423

 :Support Models

 • DS-7600NI-SP
 • DS-7600NI-ST
 • DS-7700NI-SP
 • DS-7700NI-ST
 • DS-8600NI-ST
 • DS-9600NI-ST
 • DS-9600NI-RT
 • DS-9600NI-X

Download:

Firmware_IPC_En_V5.2.0 140721 (2XX0)

 :Support Models

 • DS-2CD2010-I
 • DS-2CD2110-I
 • DS-2CD2210-I3/I5
 • DS-2CD2310-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2810F
 • DS-2CD2510F
 • DS-2CD2610F-I(S)
 • DS-2CD2710F-I(S)
 • DS-2CD2220-I3/I5
 • DS-2CD2320-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2620F-I(S)
 • DS-2CD2720F-I(S)
 • DS-2CD2820F
 • DS-2CD2C10F-I(W)
 • DS-2CD2D14WD
 • DS-2CD2Q10FD-IW
 • DS-2CD2014WD-I
 • DS-2CD2114WD-I
 • DS-2CD2520F
 • DS-2CD2020-I
 • DS-2CD2120-I
 • DS-2CD2420-I
 • DS-2CD2A10F-I
 • DS-2CD2512F-IB
 • DS-2CD1010-I
 • DS-2CD1110-I
 • DS-2CD1410FD-IW
 • DS-2CD2110F-I(W)(S)
 • DS-2CD2120F-I(W)(S)
 • DS-2CD2T10-I3(I5)
 • DS-2CD2T20-I3(I5)

Download:

Firmware_NVR (DS-7604/7608NI-SN)_En_STD_V3.0.13build150420

 :Support Models

 • DS-7604NI-SN
 • DS-7604NI-SN/N
 • DS-7604NI-SN/P
 • DS-7608NI-SN
 • DS-7608NI-SN/N
 • DS-7608NI-SN/P

Download:

Firmware_NVR (DS-7104/7108NI-SN)_En_STD_V3.0.13build150429

 :Support Models

 • DS-7104NI-SN
 • DS-7104NI-SN/N
 • DS-7104NI-SN/P
 • DS-7108NI-SN
 • DS-7108NI-SN/N
 • DS-7108NI-SN/P

Download:

Firmware_DS-67xx_EN_STD_V1.2.3_141203.zip

 :Support Models

 • DS-6701HFI(-SATA)
 • DS-6701HWI(-SATA)
 • DS-6704HFI(-SATA)
 • DS-6704HWI(-SATA)
 • DS-6708HFI(-SATA)
 • DS-6708HWI(-SATA)
 • DS-6716HFI(-SATA)
 • DS-6716HWI(-SATA)

Download:

Firmware_DS-71_72_73_80_81_9000HQHI(HGHI)-SH_ML_V3.1.6build150427

 :Support Models

 • DS-7100HQHI-SH
 • DS-7200HGHI-SH
 • DS-7200HQHI-SH
 • DS-7300HGHI-SH
 • DS-7300HQHI-SH
 • DS-8100HGHI-SH
 • DS-8100HQHI-SH
 • DS-8000HQHI-SH
 • DS-90000HQHI-SH

Download:

Firmware_DVR (7216/7316HWI-E)_En_V3.1.4_build150430

 :Support Models

 • DS-7216HWI-E1
 • DS-7216HWI-E2/C
 • DS-7316HWI-E4/C

Download:

Firmware_DVR (7208/7308HWI-E)_En_V3.1.4_build150430

 :Support Models

 • DS-7208HWI-E2
 • DS-7208HWI-E1
 • DS-7208HWI-E2/C
 • DS-7308HWI-E4/C

Download:

Firmware_DVR (7204/7304HWI-E)_En_V3.1.4_build150430

 :Support Models

 • DS-7204HWI-E1
 • DS-7204HWI-E1/C
 • DS-7304HWI-E4/C

Download:

Firmware_24/32-CH DVR_En_V3.1.4_build150430

 :Support Models

 • DS-7224HVI-SH
 • DS-7232HVI-SH
 • DS-7224HWI-SH
 • DS-7324HI-SH
 • DS-7332HI-SH
 • DS-7324HFI-SH
 • DS-7332HFI-SH

Download:

Firmware_DVR (7216/7316HWI-SH)_En_V3.1.4_build150430

 Support Models:

 • DS-7216HFI-SH
 • DS-7216HWI-SH
 • DS-7216HWI-SL
 • DS-7316HFI-SH
 • DS-7316HWI-SH

Download:

Firmware_DVR (7208/7308HWI-SH)_En_V3.1.4_build150430

 :Support Models

 • DS-7208HVI-SV
 • DS-7208HFI-SH
 • DS-7208HWI-SH
 • DS-7208HWI-SL
 • DS-7308HFI-SH
 • DS-7308HWI-SH
 • DS-7216HVI-SV

Download:

 Firmware_DVR (7204/7304HWI-SH)_En_V3.1.4_build150430

 :Support Models

 • DS-7204HVI-SV
 • DS-7204HFI-SH
 • DS-7204HWI-SH
 • DS-7304HFI-SH
 • DS-7304HWI-SH

Download:

Firmware_71DVR (7108HWI-SH)_En_V2.2.15_build141126

 :Support Models

 • DS-7108HWI-SL
 • DS-7108HWI-SH
 • DS-7116HVI-SL
 • DS-7116HVI-SH

Download:

Firmware_71DVR (7104HWI-SH)_En_V2.2.15_build141126

 :Support Models

 • DS-7104HVI-SL
 • DS-7104HWI-SL
 • DS-7104HVI-SH
 • DS-7104HWI-SH
 • DS-7204HI-SL
 • DS-7108HVI-SL
 • DS-7108HVI-SH
 • DS-7208HI-SL
 • DS-7216HI-SL

Download:

NVR_(76-SE,V,VP)BL_EN_STD_V3.0.15_150528

 :Support Models

 • DS-7600NI-SE
 • DS-7600NI-SE/N
 • DS-7600NI-SE/P
 • DS-7600NI-V
 • DS-7600NI-VP

Download:

Firmware_IPC_En_V5.2.0 140721 (2XX2)

 :Support Models

 • DS-2CD2012-I
 • DS-2CD2032-I
 • DS-2CD2112-I
 • DS-2CD2132-I
 • DS-2CD2212-I3/I5
 • DS-2CD2232-I3/I5
 • DS-2CD2312-I
 • DS-2CD2332-I
 • DS-2CD2412F-I(W)
 • DS-2CD2432F-I(W)
 • DS-2CD2512F-I(S)(W)
 • DS-2CD2532F-I(S)
 • DS-2CD2612F-I(S)
 • DS-2CD2632F-I(S)
 • DS-2CD2712F-I(S)
 • DS-2CD2732F-I(S)
 • DS-2CD2022-I
 • DS-2CD2112F-I(W)(S)
 • DS-2CD2122F-I(W)(S)
 • DS-2CD2132F-I(W)(S)
 • DS-2CD2422F-I(W)
 • DS-2CD2522F-I(W)
 • DS-2CD2622F-I(S)
 • DS-2CD2722F-I(S)
 • DS-2CD2T12-I3(I5)
 • DS-2CD2T22-I3(I5)
 • DS-2CD2T32-I3(I5)

Download:

Firmware_CVR_V2.3.4

 :Support Models

 • CVR V2.3.4 has been released, the version is suitable for all CVR product line. The major newand optimized function as follow:
  • Optimized VRAID

Download:

Firmware_CVR_V2.3.1-MC001

 :Support Models

 • DS-A80624D
 • DS-A81016S
 • DS-A81024D
 • DS-A82024D
 • DS-A72xxxR
 • DS-A71xxxR
‫0/5 (0 امتیاز )