دانلود نرم افزارهای هایک ویژن

Thermal Design Tool ( نرم افزار طراحی براساس راهکارهای دوربین های حرارتی )

Remote Backup V3.0.0.301 ( نرم افزار پشتیبان گیری تصاویر از راه دور )

BIM Files of PTZ Cameras ( نرم افزار طراحی BIB دوربین های اسپید دام )

BIM Files of IP Cameras ( نرم افزار طراحی BIB دوربین های تحت شبکه )

BIM Files of Analog Cameras ( نرم افزار طراحی BIB دوربین های آنالوگ )

Web Plugin for Mac OS V3.0.6.23

Storage and Network Calculator ( نرم افزار محاسبه پهنای باند و ذخیره سازی )

VSPlayer V7.4.1

:  Download  

VSPlayer V7.4.1

Lens Selection v2.0.1.3 ( نرم افزار انتخاب لنز مناسب دوربین )

 :  Download 

Lens Selection v2.0.1.3 

Hikvision DVR Menu Simulator V3.4.0

Batch Configuration Tool V3.0.0.6

(SADP_V3.0.0.10(new

 : Download 

(SADP_V3.0.0.10(new

VSplayer for linux32 ( نرم افزار نمایش تصاویر ذخیره شده بر روی سیستم عامل Linux )

VSPlayer for Mac OS ( نرم افزار نمایش تصاویر ذخیره شده بر روی سیستم عامل MAC )

Format Converter v4.0.1 ( نرم افزار تبدیل فرمت ذخیره سازی )

DSFilters V6.1.2.2

: Download

DSFilters V6.1.2.2

Web Plugin for Mac OS V3.0.6.12 ( نرم افزار نمایش تصاویر دوربین تحت شبکه بر روی سیستم عامل MAC )

Hikvision DVR Menu Simulator V3.2.0 ( نرم افزار شبیه ساز دستگاه ذخیره ساز )

MFPlugins V6.2.1.2

: Download 

MFPlugins V6.2.1.2

نرم افزار Storage and Network Calculator ( محاسبات شبکه و حافظه )

VSPlayer V7.4.0 ( نرم افزار نمایش تصاویر ذخیره شده بر روی سیستم عامل windows )

: Download 

VSPlayer V7.4.0

Hik Design Tool ( نرم افزار طراحی نقشه ی دوربین ها و دستگاه های ذخیره سازی )

 : Download  

Hik Design Tool

(Hikvision Tools(V1.2.1.2 ( نرم افزار محاسبه هایک ویژن )

SADP V3.0.0.16 ( نرم افزار جست و جوی IP تجهیزات هایک ویژن )

 : Download 

SADP V3.0.0.16