دوربین مدار بسته گردان هایک ویژن مدل DS-2DE4225W-DE

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2DE4A220IW-DE

دوربین مدار بسته هایلوک مدل DS-2AE7230TI-A (24VAC)

دوربین مدار بسته هایلوک مدل PTZ-N2404I-DE3

دوربین مدار بسته هایلوک مدل PTZ-N4215-DE3

دوربین مدار بسته هایلوک مدل PTZ-N4215I-DE

دوربین مدار بسته هایلوک مدل PTZ-N4225I-DE

دوربین مدار بسته هایلوک مدل PTZ-N5225I-AE

دوربین مدار بسته هایلوک مدل PTZ-P332ZI-DE3

دوربین مدار بسته هایلوک مدل PTZ-T4215I-D