نمایش 1–20 از 25 نتیجه

کنترلر رله تحت شبکه 4 کاناله مدل 004-L

کنترلر رله تحت شبکه 2 کاناله مدل 2-LRM

نرم افزار کلاینت تحت وب با تعداد کاربر نامحدود مدل WPR-99

کلاینت تحت شبکه با کاربری پارکینگ های سازمانی مدل CPR-91

کلاینت تحت شبکه با کاربری پارکینگ های عمومی مدل CPR-81

کلاینت تحت شبکه با کاربری پارکینگ های مسکونی مدل CPR-71

لایسنس پلاک خوان اضافه با کاربری پارکینگ های عمومی مدل LPR-81

لایسنس پلاک خوان اضافه با کاربری پارکینگ های سازمانی مدل LPR-91

لایسنس پلاک خوان اضافه با کاربری پارکینگ های مسکونی مدل LPR-71

نرم افزار پلاک خوان 1 کاربره 2 دوربین مدل FCS-9921

نرم افزار پلاک خوان 1 کاربره 2 دوربین مدل FCS-9821

نرم افزار پلاک خوان 1 کاربره 2 دوربین مدل FCS-9721

نرم افزار پلاک خوان 1 کاربره 1 دوربین مدل FCS-9911

نرم افزار پلاک خوان 1 کاربره 1 دوربین مدل FCS-9811

نرم افزار پلاک خوان 1 کاربره 1 دوربین مدل FCS-9711

دوربین تحت شبکه موبایل DS-2XM6756FWD-I(S)(M)(/ND)

دوربین تحت شبکه موبایل DS-2XM6425G0/F-XX

دوربین تحت شبکه موبایل DS-2XM6365G0-IV(S)(M)(/ND)

دوربین تحت شبکه موبایل DS-2XM63C5G0-IV(S)(M)(/ND)

دوربین تحت شبکه موبایل DS-2XM6726FWD-I(S)(M)(/ND)