مشاهده همه 20 نتیجه

درب رک اکوئیپ مدل EDM -3801

درب رک شبکه اکوئیپ مدل EDM – 2801

درب رک شبکه اکوئیپ مدل EDM – 0000

1,800,000 تومان

نگهدارنده کابل رک اکوئیپ مدل ERA – CM – 30

67,000 تومان

نگهدارنده کابل رک اکوئیپ مدلERA – CM – 20

16,500 تومان

نگهدارنده کابل رک اکوئیپ مدلERA – CM – 10

120,000 تومان

فن بوشی رک اکوئیپ مدلERA – FN – 20

152,000 تومان

حرارت سنج رک اکوئیپ مدلERA – TR – 20

2,270,000 تومان

پیچ و کژنات رک اکوئیپ مدلERA – SCR – 20

78,000 تومان

لایت پنل رک اکوئیپ مدل ERA – LI – 10

260,000 تومان

پاور ماژول رک اکوئیپ مدل PMM – 03

105,000 تومان

پاور ماژول رک اکوئیپ مدل PMM – 08

192,000 تومان

سینی متحرک رک اکوئیپ مدل ERA – SM 80

690,000 تومان

سینی متحرک رک اکوئیپ مدل ERA – SM 10

690,000 تومان

سینی متحرک رک اکوئیپ مدل ERA – SSW

190,000 تومان

سوکت شبکه اکوِئیپ Cat.6 RJ45 مدل 121178

پریز روکار شبکه اکوئیپ CAT6 Shielded 135620

قاب پشت پریز شبکه اکوئیپ 125561

قاب پریز شبکه اکوئیپ 125461

سوکت شبکه اکوِئیپ Cat.6 RJ45 مدل T121140