قاب پریز شبکه اکوئیپ 125461

  • قاب:چهره صفحه مجهز به 80.5 80 80.5 میلی متر

  • سایز پنجره:45 45 45 میلی متر

  • رنگ: سفید خالص (RA 9010)

popup