پریز روکار شبکه اکوئیپ CAT6 Shielded 135620

  • نام تجاری: تجهیز  Cat.6 Shielded Junction Box

  • کلاس E طبق ISO / IEC 11801 و EN50173 

  • 110 و Krone پانچ نوع

  • کد IDC T568A / T568B کدگذاری شده

  • سنج سیم: 22 تا 26 AWG 

  • دوام: حداکثر 200 پانچ – مسکن محافظت شده

popup